Kreeft

Van de gewone kreeft, voor zover we bij kreeft van gewoon kunnen spreken, kennen we twee soorten de Europese (Homarus Gammarus) en de Amerikaanse kreeft (Homarus Americanus). Amerikaans is een wat verwarrende naam omdat de meeste van deze kreeften juist uit Canada, met name Nova Scotia afkomstig zijn. Over het algemeen wordt er dan ook meestal gesproken over Canadese kreeft of Maine Lobster.

Qua uiterlijk ze lijken erg op elkaar maar de Europese is wat slanker en de kleur is donkerder dan de  Amerikaanse. Qua smaak is de Europese wat zoeter dan de Amerikaanse en bij de Europese kreeft is de verhouding tussen vlees en schaal net iets gunstiger als bij zijn Amerikaanse soortgenoot.

Status apart

De Oosterscheldekreeft  heeft een status apart. Hij is een uniek ‘product’ uit de Oosterschelde. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat door de afwijkende DNA structuur ten opzichte van de overige kreeften uit de wereld, de Oosterschelde kreeft een fijnere en zachtere smaak heeft.

Bovendien staat de versheid van de Oosterschelde kreeft (rechtstreeks uit de Oosterschelde naar de restaurants) garant voor een hoogwaardig kwalitatief product. De Oosterscheldekreeft kent slechts een beperkt  seizoen dat  loopt vanaf de officiële opening, de laatste donderdag van maart, tot en met 15 juli. Krijgt u buiten die periode  Oosterschelde kreeft aangeboden, dan is dat of volstrekt strafbaar gestroopte kreeft, maar waarschijnlijker nog geen Oosterschelde kreeft.

Soep

Een soepkreeft is een kreeft die door het agressieve karakter van zijn makkers een schaar of poot mist en daardoor een kreeft die halfdood in het homarium wordt aangetroffen. De reden waarom de kreeft het predicaat “soep” heeft gekregen is dus soms te zien.