Alle door de gebruiker aan de Kreeft Express onderdeel van De Kweker verstrekte informatie zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de Kreeft Express aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiƫle autoriteiten wordt verlangd.