Korven

Kreeft wordt gevangen met korven. Deze korven worden op de bodem geplaatst en brengen daardoor weinig tot geen schade toe aan de bodemcultuur, dit in tegenstelling tot netten. De korven hebben grote gaten zodat ‘bijvangst’ en te kleine kreeften er ook weer uit kunnen. Ook zijn de onderdelen van een korf biologisch afbreekbaar. Mocht een korf wegspoelen, losraken of gewoon door de visser niet worden geleegd, dan kunnen de kreeften gewoon ontsnappen.

KreeftExpress_vissen2

Regels en milieu

Kreeften met eitjes worden teruggezet en daarbij gelden er voor vrouwtjes- en mannetjeskreeften minimale en maximale groottes. Als de kreeft niet voldoet aan de vastgestelde normen moet ook deze kreeft worden teruggezet. Een uitzondering hierop is van toepassing in de Cannergebieden.

Voor het vissen op kreeft zijn er speciale gebieden gedefinieerd waarin gevist mag worden (LFA: Lobster Fishing Areas). Voor deze gebieden is een vergunning nodig.

Zo kan worden vastgelegd hoeveel vissers er vissen in een gebied en is er een maximum aantal vergunningen beschikbaar. Daarnaast worden op gebiedsniveau regels bepaald betreffende de maximale en minimale groottes, het vangstseizoen etc.

Seizoenen

Kreeften worden  gevangen in verschillende seizoenen: half april tot eind juni en de vangst start weer in oktober tot midden februari. Kreeften worden na de vangst in speciale bassins bewaard. De vangst is verantwoord omdat er strenge regelgeving is verbonden aan de vangst. Overtreden van deze regels betekent direct het einde van de vergunningen van een visser.

Paringsperiode

Tussen de paringsperiode, juli en eind september, mag er niet gevangen worden. Alle kreeften die in de tussentijd geleverd worden, zijn uit de eerdere vangstperiode. Deze kreeften worden na de vangst bewaard in speciale bassins.