Toegang tot en gebruik van de web- en bestelsite van de Kreeft Express onderdeel van De Kweker is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de web-en bestelsite betekent de volledige aanvaarding en instemming met deze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de web-en bestelsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de web-en bestelsite de uiterste zorg wordt besteed, kan de Kreeft Express niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht zijn dan ook voorbehouden.

De op de web-en bestelsite getoonde informatie wordt door de Kreeft Express met zorg en aandacht samengesteld. Het is evenwel mogelijk dat informatie die op de web-en bestelsite wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.de Kreeft Express behoudt zich het recht voor om de web-en bestelsite te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen . de Kreeft Express wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de web-en bestelsite uitdrukkelijk van de hand.

De Kreeft Express is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de web-en bestelsite en/of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de web-en bestelsite aanwezige informatie. De Kreeft Express is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de web-en bestelsite kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins.