Regels van de Visserij op Noordzee

Voor het vissen op de Noordzee gelden er Europese regels, dit heet het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Deze Europese regels dragen er zorg voor dat er geen overbevissing voorkomt op de Noordzee en zorgt voor duurzame visbestanden. Iedere visser op de Noordzee moet zich dus aan regels houden van de Europese Unie, zo wordt er bepaald in welke periode er gevist mag worden en het aantal dagen. Maar ook het toegestane motorvermogen van de boot en de vistechniek zijn hierin vastgelegd.  Op de binnenwateren en in de kust gelden de Nederlandse regels. De Nederlandse overheid en de EU stimuleren de visbedrijven om te investeren in duurzame vismethodes.

Nederlandse Noordzee waar gevist wordt

Niet alleen Nederlandse vissers mogen vissen op de Noordzee, ook de aangrenzende landen mogen hierin vissen. Het is als volgt ingedeeld:

  • Zone tot 3 mijl is exclusief voor de Nederlandse vissers.
  • Zone van 3 mijl tot 12 mijl uit de kust mag er door de Belgische Vissers op alle soorten vis worden gevist. De Duitse vissers mogen alleen op kabeljauw en garnalen vissen. De Deense Vissers mogen alleen op sprot, zandspiering en horsmakreel vissen.
  • De Franse Vissers mogen in zone 6 tot 12 mijl op alle soorten vis vissen.
  • De Engelse Vissers mogen in diezelfde zone echter alleen vissen op demersale soorten, dit zijn vissen die op de bodem van de Zee leven.

Er mag niet worden gevist binnen een straal van 500 meter bij windturbineparken en bij mijnbouwplatforms.  In Natura 2000 gebieden mag men niet vissen boven in bepaalde plekken waar veel munitie ligt.

Welke vis wordt er gevangen in Noordzee

Beroepsvissers moeten met hun vaartuig ingeschreven staan in het visserijregister. De vissers die in de Noordzee vis vangen hebben hiervoor een Europese Visvergunning nodig. Boten die langer zijn dan 12 meter moeten hun logboek en elektronische gegevens doorgeven.

De meeste en belangrijkste vissoorten die worden gevangen op de Noordzee zijn: tong, schol, mosselen, garnalen, langoestines, haring en oesters.

bron: https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/visserij/

REACTIES

Tags: , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.